Înțelegem cât de importanți sunt oamenii pentru afacerea ta și te sprijinim în recrutarea, motivarea, dezvoltarea și creșterea ratei de retenție a angajaților tăi.
Îți punem la dispoziție un pachet de servicii integrate

Recrutare, selecție
și retenție

Cu ajutorul instrumentelor Balcan HR Consulting identificăm și atragem cei mai potriviți candidați pentru organizația ta, transmitem o imagine clară a companiei tale în piață și contribuim la reducerea fluctuației de personal și îmbunătățirea brandingului de angajator

 

Salarizare și
administrare de personal

Generăm state de plată salarii, stabilim obligațiile către bugetul de stat, depunem la ANAF declarațiile (112 sau alte declarații pentru salarii) conforme cu legislația în vigoare la data scadentă de depunere, înregistrăm contractele de muncă, oferim asistență

Diagnoză organizațională sau parțială

„Consultăm” organizația, identificând nevoile și problemele de natură umană, setăm un „Diagnostic”, analizând datele necesare de HR și de business și îți oferim „Tratamentul”, furnizând un plan concret de acțiune
 

Programe de Training sau Coaching 

Identificăm problemele de performanță ale angajaților tăi și îi îndrumăm către maximizarea potențialului lor profesional

Servicii de
Outplacement

Îți oferim sprijin în situațiile în care te confrunți cu disponibilizări de personal prin consilierea angajaților ce urmează a fi disponibilizați și prin reintegrarea lor pe piața muncii. Prin intermediul acestui serviciu, credibilitatea companiei tale în piață va spori, iar riscul de litigii se va reduce
Ce rezultate vei obține în urma colaborării cu noi?
Beneficii
Diagnoza organizațională & Recrutare
 • Reducerea costurilor cauzate de fluctuație
 • Creșterea productivității muncii
 • Creșterea moralului și loialității angajaților
 • Crearea unui mediu care să susțină un brand puternic
 • Furnizarea de informații strategice din piața muncii
 • Eficientizarea comunicării interne și externe
 • Obținerea unor informații interne cheie pentru fundamentarea unor strategii, politici organizaționale și stabilirea unui plan de acțiune
 • Transmiterea în piață a unei imagini clare si avantajoase a companiei și, automat, a produselor/ serviciilor oferite
 • Reducerea costurilor de recrutare și de formare
 • Sprijinirea departamentului de resurse umane prin degrevarea de activități ce implică un volum mare de muncă și timp pentru a favoriza implicarea acestuia în decizii strategice privind organizația
Beneficii
Training personalizat & Coaching
 • Creșterea performanței echipelor
 • Dezvoltarea de noi idei și opinii pentru crearea de noi strategii, campanii, servicii și produse
 • Stabilirea de obiective în cadrul echipelor și concentrarea pe acestea
 • Eficientizarea procesului de delegare și de asumare a rolurilor
 • Îmbunătățirea procesului de utilizare a resurselor în cadrul organizației
 • Creșterea încrederii angajaților în forțele proprii și față de companie
 • Înțelegerea și adaptarea membrilor echipei la nevoile fiecărui client în parte
 • Îmbunătățirea experienței clienților
 • Conștientizarea greșelilor pe care membrii echipei le fac în anumite situații și dezvoltarea de noi abilități care să conducă la eliminarea acestor greșeli
Beneficii
Outplacement
 • Protejarea brand-ului de angajator
 • Sporirea credibilității companiei în piață
 • Menținerea încrederii în organizație în rândul angajaților care nu au fost disponibilizați
 • Reducerea riscului de demisie în rândul angajaților rămași
 • Reducerea riscului de litigii
 • Reducerea costurilor de recrutare în cazul în care situația financiară a companiei se redresează și optează să re-angajeze foștii salariați
Ce îți garantăm?
Un parteneriat strategic
pe termen lung
Autenticitate în
abordarea proiectelor
Transparență, încredere,
calitate și profesionalism


Hai să ne cunoaștem!

Email

contact@balcanhrconsulting.com

Telefon

0744.926.717

Ne poți găsi și pe Facebook & Instagram

BALCAN HR CONSULTING