Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Scop

Această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal („Politica”) explică modul nostru de abordare a oricăror date personale pe care le colectăm de la tine sau pe care le-am obținut despre tine de la o terță parte și scopurile pentru care prelucrăm datele tale personale. De asemenea, indică drepturile pe care le ai privind prelucrarea datelor tale personale. Această politică te va informa despre natura datelor tale personale prelucrate de noi și despre modul în care poți solicita ștergerea, actualizarea, transferul și/ sau furnizarea accesului la acestea. În cadrul acestei politici folosim termenul “prelucrare” pentru a acoperi toate activitățile care implică datele tale personale, inclusiv colectarea, manipularea, stocarea, partajarea, accesarea, utilizarea, transferul și eliminarea datelor.
 

Cine suntem

Balcan HR Consulting S.R.L. este o persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Sector 4, Șoseaua Olteniței nr. 239, 241-251 (denumită în continuare “Balcan”, “compania” sau “noi“). Deoarece prelucrăm date cu caracter personal referitoare la tine prin intermediul CV-ului, platformelor profesionale (e.g. Ejobs, Bestjobs, Hipo, Linkedin) corespondenței electronice (e-mail) și prin social media, avem statutul de operator de date, conform legislației cu privire la protecția datelor și Regulamentului (UE) 679/2016 (“GDPR”).
 

Definiţii utile

Conform Regulamentului 679/2016 (GDPR), prin următorii termeni se înțelege:
 1. Date cu caracter personal: Orice informații privind o persoană fizică (persoana vizată) identificată sau identificabilă direct sau indirect (prin referire la un identificator).
 2. Persoana vizată: Persoana fizică căreia i se prelucrează date cu caracter personal.
 3. Prelucrare: Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate.
 4. Operator: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 5. Împuternicit: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
 6. Consimțământ: Orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Date personale prelucrate

În momentul în care ne trimiți CV-ul tău sau îți manifești interesul de a colabora cu noi, ne oferi anumite date cu caracter personal legate de tine, abilitățile tale, parcursul educațional și profesional. Avem nevoie de aceste informații pentru a te putea contacta, a te putea evalua în vederea angajării sau pentru a-ți putea oferi servicii de consultanță. Categorii de date prelucrate și temeiul prelucrării lor:
 
 • Date de contact (nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, fotografie);
 • Istoric de studii și experiență de muncă;
 • Competențe, hobby-uri, abilități.
 
Prelucrăm aceste date în baza temeiului interesului nostru legitim de a oferi servicii de consultanță de resurse umane cât și în baza temeiului consimțământului tău pentru prelucrarea lor. 

 

Originea datelor

Aceste date sunt furnizate direct de către tine, prin următoarele modalități:
 • Linkedin;
 • CV transmis prin intermediul platformelor de recrutare (Ejobs, Bestjobs, Hipo etc.), e-mail, sau direct la sediul firmei noastre;
 • Date oferite în timpul interviurilor pentru angajare, discuțiilor one-to-one.

Necesitatea lor și consecințe în cazul în care nu le furnizezi

Considerăm că avem nevoie de aceste date pentru a putea lua decizii informate cu privire la serviciile pe care le furnizăm. În cazul în care nu dorești să furnizezi aceste date nu te vom putea considera pentru serviciile noastre.
 

Transfer spre terți, alte ţări și măsuri de Securitate

Ne păstrăm dreptul de a transmite aceste date personale clienților noștri – angajatori, în vederea identificării și obtinerii unui loc de muncă corespunzator profilului candidatului. De asemenea, platformele online (platforme de social media/ recrutare prin intermediul cărora te contactăm sau ne contactezi: Linkedin, Bestjobs, Ejobs, Hipo, Facebook etc.) pe care le folosim pentru procesul de angajare ar putea avea acces la datele tale personale pe care le furnizezi. Noi nu vom transmite aceste date spre alte țări sau organizații internaționale fără consimțământul tău.
 

Măsuri de Securitate

Pentru a reduce riscul incidentelor de securitate am implementat măsuri de securitate precum:
 • controlul accesului în spațiul fizic al sediului nostru;
 • securizarea accesului electronic prin: implementarea politicilor de “strong passwords”, traininguri și certificări de protecția datelor pentru angajați, obligații de confidențialitate impuse angajaților, limitarea accesului la date personale;

Perioada de păstrare

În urma consimțământului din partea ta, vom păstra datele tale personale pe o perioadă de 24 de luni, în scopul evaluărilor de business și a contactării ulterioare privind viitoare oferte de locuri de muncă și colaborări.

Drepturile tale

Conform prevederilor GDPR, toate persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:
 1. Dreptul de acces la date. Ai dreptul de a accesa datele personale pentru a verifica legalitatea prelucrării sau pentru a afla ce date personale îți sunt prelucrate. De asemenea, poți solicita sa primești aceste date.
 2. Dreptul la rectificare. În cazul în care prelucram datele tale personale și acestea sunt inexacte, poți solicita rectificarea lor.
 3. Dreptul la ștergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat”. Poți cere ștergerea datelor personale care îți aparțin, iar noi avem obligația de a respecta această cerere în cazurile în care aceste date nu sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care îți prelucrăm date cu caracter personal, în cazul în care îți retragi consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor personale, sau în cazul în care nu există un alt temei juridic pentru prelucrarea lor.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării. Poți cere restricționarea prelucrării datelor personale. În acest caz, nu vom șterge datele tale personale, dar vom opri prelucrarea acestora.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor. Persoanele fizice au posibilitatea de a își transfera datele cu caracter personal de la un operator la altul sau de a le cere pentru a le folosi în scopuri proprii.
 6. Dreptul de opoziție. Te poți opune prelucrării datelor personale în scopuri precum marketing direct sau alte scopuri bazate pe interesul legitim al operatorului
 7. Dreptul de a depune plangere. Poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Pe lângă aceste drepturi, ai oricând dreptul de a-ți retrage consimțământul acolo unde acesta este aplicabil. Pentru exercitarea dreturilor din lista de mai sus, te rugăm să ne contactezi prin email la următoarea adresă: contact@balcanhrconsulting.com.
BALCAN HR CONSULTING