RESURSA UMANĂ

- cea mai importantă resursă a organizației tale -

Întreaga gamă de servicii Balcan HR Consulting a fost gândită și proiectată să te sprijine în lupta reducerii costurilor cauzate de diversele forme de absenteism, a costurilor de recrutare, de formare și a celor cauzate de fluctuația de personal. 

Dorim ca împreună să creăm sau să dezvoltăm un mediu de lucru sănătos și productiv care să favorizeze și să susțină un brand puternic.

Credem cu tărie că oamenii sunt resursa strategică a organizației tale. Ei îți modelează afacerea. De încrederea, moralul și loialitatea angajaților tăi depinde performanța companiei tale.

 

SERVICIILE NOASTRE

dorim să avem parteneriate pe termen lung bazate pe încredere și respect

- pentru persoane juridice -

Recrutare, selecție
și retenție
Diagnoză organizațională
sau parțială
Programe de Coaching
sau Training
Servicii de
Outplacement

 

- pentru persoane fizice -

Consiliere în carieră

 

BENEFICIILE TALE?

- multiple -


BENEFICII RECRUTARE & DIAGNOZĂ

 
 1. Degrevarea departamentului de resurse umane de activități ce implică un volum mare de muncă și de timp pentru a favoriza implicarea acestuia în decizii strategice privind organizația
 2. Furnizarea de informații strategice din piață
 3. Transmiterea în piață a unei imagini clare si avantajoase a companiei și, automat, a produselor/ serviciilor oferite
 4. Reducerea costurilor de recrutare și de formare
 5. Reducerea costurilor cauzate de fluctuație
 6. Creșterea productivității muncii
 7. Creșterea moralului și loialității angajaților
 8. Crearea unui mediu care să susțină un brand puternic
 9. Eficientizarea comunicării interne și externe
 10. Obținerea unor informații  interne cheie pentru fundamentarea unor strategii, politici organizaționale și stabilirea unui plan de acțiune
 


BENEFICII COACHING & TRAINING

 
 1. Creșterea performanței echipelor
 2. Eficientizarea ședințelor și evitarea conflictelor între membrii echipei
 3. Dezvoltarea de idei noi pentru crearea de noi strategii, campanii, servicii și produse
 4. Stabilirea și concentrarea pe obiective în cadrul echipelor 
 5. Eficientizarea procesului de delegare și de asumare a rolurilor
 6. Îmbunătățirea procesului de utilizare a resurselor în cadrul organizației
 7. Creșterea încrederii angajaților față de companie
 8. Înțelegerea și adaptarea membrilor echipei la nevoile fiecărui client în parte
 9. Îmbunătățirea experienței clienților
 10. Îmbunătățirea modului de lucru prin conștientizarea greșelilor și dezvoltarea de noi abilități care să conducă la eliminarea acestor greșeli


BENEFICII OUTPLACEMENT

 1. Protejarea brand-ului de angajator
 2. Sporirea credibilității companiei în piață
 3. Menținerea încrederii în organizație în rândul angajaților care nu au fost disponibilizați
 4. Reducerea riscului de demisie în rândul angajaților rămași
 5. Reducerea riscului de litigii
 6. Reducerea costurilor de recrutare în cazul în care situația financiară a companiei se redresează și optează să re-angajeze foștii salariați


 


BENEFICII CONSILIERE ÎN CARIERĂ

 1. Obținerea unei clarități privind traseul profesional
 2. Identificarea barierelor care te împiedică să progresezi
 3. Identificarea ariilor de îmbunătățire
 4. Reducerea timpului de angajare
 5. Găsirea unui loc de muncă care ți se potrivește
 6. Obținerea unor informații valoroase privind mindset-ul angajatorului, precum și tips & tricks care te vor ajuta să te diferențiezi
 7. Personal branding - realizarea unui CV și profil profesional cât mai atractiv pentru angajatori
 
 

 

ABORDAREA NOASTRĂ

- în câțiva pași -

RECRUTARE, SELECȚIE ȘI RETENȚIE

80% din fluctuația de personal se datorează unui proces de recrutare deficitar.

 1. Ne cunoaștem - Pentru început, programăm o discuție cu managerul de resurse umane și cu managerul tehnic. Dacă primim acordul tău, vom avea și o discuție cu angajatul cu cea mai mare vechime din cadrul departamentului. Prin intermediul acestor întâlniri, dorim să identificăm nevoia ta, să colectăm cât mai multe informații despre organizație și punctele ei forte, procesele și procedurile interne, cultura organizațională, echipe, atmosfera din cadrul echipelor ș.a.m.d., astfel încât să putem să te plasăm ca un „employer of choice” în piață. Toate discuțiile vor avea loc pe baza fișelor de interviu Balcan HR Consulting.
 2. Schițarea și lansarea anunțului de recrutare - După ce am înțeles specificul activității, aștepările cu privire la profilul viitorului angajat, precum și competențele tehnice pe care acesta trebuie să le dobândească, vom schița și lansa anunțul de recrutare personalizat. 
 3. Selecția CV-urilor și evaluarea candidaților - Vom analiza și selecta CV-urile pe baza criteriilor stabilite împreună și le vom valida împreună cu managerul de resurse umane și managerul tehnic. Cu cât vom primim mai rapid validarea, cu atât timpul de recrutare va fi mai scurt. Vom avea primele discuții preliminare de selecție (telefonice sau online) și, într-un final, vom evalua candidații conform formularului de evaluare Balcan HR Consulting.
 4. Ofertarea candidatului final - La sfârșitul etapei de selecție, îți vom prezenta fișele candidaților care s-au calificat și vom programa interviurile finale cu persoanele desemnate din cadrul organizației tale. Viitorul angajat va fi ofertat conform ofertei de angajare Balcan HR Consulting agreată, în prealabil, cu managerul de resurse umane și managerul tehnic și va fi sprijinit de noi pe tot parcursul procesului de angajare. Ne vom asigura că cei care vor ajunge în această etapă se potrivesc ca abilități, experiență și cultură cu organizația ta și că tu vei avea toate informațiile necesare despre candidați pentru a lua cea mai bună decizie.
 5. Feedback - După fiecare proces de recrutare, vom colecta feedback-ul tău și vom ține cont de el.

 

DIAGNOZĂ ORGANIZAȚIONALĂ SAU PARȚIALĂ

De cele mai multe ori, din motive subtile oamenii decid să părăsească compania.

 1. Ne cunoaștem - Pentru început, programăm o discuție cu managerul de resurse umane sau, în lipsa unui manager de resurse umane discuția va avea loc cu un reprezentant al companiei. Scopul acestei întâlniri este să ne cunoaștem și să identificăm nevoia ta. Toate discuțiile vor avea loc pe baza fișelor de interviu Balcan HR Consulting.
 2. Analiza datelor - După ce am identificat „nevoia”, vom colecta cât mai multe date și informații (politici, proceduri, planuri strategice și de dezvoltare, date de HR - turnover, zile de concediu medical, costuri recrutare, costuri integrare; KPIs de business) pentru a le analiza și a-ți propune cea mai potrivită abordare.
 3. Dialog cu angajații - În funcție de complexitatea „problemelor”, vom decide împreună strategia pentru care vom opta - diagnoza la nivel organizațional sau doar la nivel de departament. Ulterior, vom porni o serie de discuții cu angajații tăi cu ajutorul instrumentelor de diagnoză Balcan HR Consulting pentru a avea o imagine de ansamblu asupra situației „de pe teren”.
 4. Plan de acțiune - După ce am colectat și analizat informațiile primite din partea angajaților, îți vom propune o serie de acțiuni concrete de creștere a ratei de retenție, împreună cu termenele și implicațiile financiare ale acestora.
 5. Follow-up - Vom urmări implementarea planului de acțiune și, după un interval de timp stabilit împreună, vom analiza rezultatele lui prin colectarea de feedback și re-colectarea datelor de HR și de business.

 

PROGRAME PERSONALIZATE DE COACHING SAU TRAINING

Am gândit programele de coaching și training astfel încât să fie cât mai interactive și aplicate.

 1. Ne cunoaștem - Pentru început ne întâlnim cu managerul de resurse umane sau cu un reprezentant al companiei cu scopul de a ne cunoaște și a identifica nevoia ta.
 2. Propunerea unei soluții adecvate - După ce am descoperit nevoia, îți vom propune un program de coaching sau training adecvat
 3. Sesiuni de Coaching & Training - Livrăm efectiv programul de coaching sau training 
 4. Follow-up - Vom urmări rezultatele implementării programului de coaching sau training și vom colecta feedback 

 

OUTPLACEMENT

Fiecare angajat este un ambasador al brand-ului tău. 

 1. Ne cunoaștem – aflăm contextul și nevoia ta de business
 2. Pornim o serie de sesiuni de consiliere profesională și de îndrumare cu angajații ce urmează a fi disponibilizați cu ajutorul instrumentelor de consiliere Balcan HR Consulting
 3. Le schițăm un CV și un profil profesional cât mai atractiv pentru angajatori
 4. Căutăm activ locuri de muncă pentru fiecare angajat și îi trimitem periodic o selecție de job-uri cât mai potrivite pentru profilul lui
 5. Simulăm interviuri cu fiecare angajat și îi oferim feedback post-simulare astfel încât să reducem cât mai mult timpul de angajare
 6. Le oferim Tips & Tricks din piață astfel încât să se poziționeze cât mai bine la interviuri
 7. Facem follow-up cu fiecare angajat astfel încât să ne asigurăm că a fost plasat în locul potrivit

 

CONSILIERE ÎN CARIERĂ

Credem că fiecare om are o menire și anumite înclinații specifice și dorim să te sprijinim să ajungi în locul potrivit, astfel încât în fiecare dimineața să te ridici din pat și să pleci spre locul de muncă cu zâmbetul pe buze.

 1. Ne cunoaștem – aflăm contextul și nevoia ta. Prima ședință este gratuită. 
 2. Începem Consilierea - cu ajutorul instrumentelor de coaching Balcan HR Consulting descoperim împreună traseul cel mai bun pentru tine
 3. Personal Branding - îți creionăm un CV și un profil profesional cât mai atractiv pentru angajatori
 4. Aplicarea la job - îți trimitem periodic o selecție de job-uri cât mai potrivite pentru profilul tău
 5. Simularea interviului - simulăm un interviu și îți oferim feedback post-simulare astfel încât timpul de angajare să fie cât mai redus, iar tu să fii cât mai bine pregătit pentru interviul propriu-zis
 6. Tips & Tricks - îți oferim tips & tricks din piață astfel încât să înțelegi cât mai bine mentalitatea angajatorului și așteptările lui de la candidați
 7. Follow-up & Feedback - rămânem în contact astfel încât să ne asigurăm că ai fost plasat în locul potrivit

Hai să ne cunoaștem!

Pentru detalii suplimentare legate de serviciile noastre, ne poți contacta oricând telefonic sau pe email.

Email
contact@balcanhrconsulting.com

Telefon
0744.926.717

Ne poți găsi și pe Facebook & Instagram
BALCAN HR CONSULTING